• (đổi hướng từ Conclusions)


  /kənˈkluʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối
  Sự kết luận, phần kết luận
  Sự quyết định, sự giải quyết, sự dàn xếp, sự thu xếp
  Sự ký kết (hiệp ước...)
  foregone conclusion
  một quyết định trước khi biết những yếu tố cần thiết
  Định kiến
  Kết quả có thể dự đoán trước được
  in conclusion
  để kết luận
  to try conclusions with
  đọ sức với, đọ tài với

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kết luận
  at a conclusion
  kết luận vội vã
  conclusion of a theorem
  kết luận của một định lý
  jump at a conclusion
  kết luận vội vã
  sự kết thúc

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  giải quyết
  sự kết thúc

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X