• (đổi hướng từ Convulsions)
  /kən´vʌlʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biến động, sự chấn động, sự rối loạn, sự rung chuyển
  convulsion of nature
  sự biến động của thiên nhiên
  political convulsions
  những biến động chính trị, những cuộc chính biến
  ( số nhiều) cơn cười thắt ruột
  everybody was in convulsions
  mọi người cười thắt ruột
  ( số nhiều) (y học) chứng co giật

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  biến động

  Y học

  chứng co giật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X