• (đổi hướng từ Negotiated)
  /nɪˈgəʊʃieɪt/

  Thông dụng

  Động từ

  (thương nghiệp), (chính trị) điều đình, đàm phán, thương lượng, dàn xếp
  to negotiate a treaty
  đàm phán để ký một hiệp ước
  Đổi thành tiền, chuyển nhượng cho người khác để lấy tiền, trả bằng tiền (chứng khoán, hối phiếu, ngân phiếu)
  Vượt qua được (vật chướng ngại, khó khăn...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thanh toán
  thương lượng

  Kinh tế

  dàn xếp
  điều đình
  thương lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X