• (đổi hướng từ Mended)
  /mend/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ vá, chỗ mạng
  to be on the mend
  đang phục hồi sức khoẻ, sắp khoẻ lại

  Ngoại động từ

  Vá, chữa, sửa chữa, sửa sang, tu bổ, tu sửa
  to mend socks
  vá bít tất
  to mend a broken chair
  chữa một cái ghế gãy
  Sửa đổi; chỉnh đốn
  to mend one's ways
  sửa mình; sửa đổi tính nết/cách sống; tu tỉnh; cải tà quy chính
  Cải thiện, làm cho tốt hơn, làm cho khá hơn
  that will not mend the matter
  cái đó cũng không làm cho vấn đề khá hơn

  Nội động từ

  Sửa tính nết, sửa mình, tu tỉnh
  Hồi phục; bình phục
  the patient is mending nicely
  người bệnh đang nhanh chóng bình phục

  Cấu trúc từ

  to mend one's pace
  rảo bước, bước gấp lên, bước nhanh lên

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sửa chữa

  Cơ - Điện tử

  (v) sửa chữa, tu sửa

  Dệt may

  Hóa học & vật liệu

  chữa

  Kỹ thuật chung

  cải thiện
  chỉnh lý
  mạng
  sửa
  sửa chữa
  sửa đổi
  tu sửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X