• (đổi hướng từ Phrases)


  /freiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhóm từ, cụm từ; thành ngữ
  'a half past four' and 'the green car ' are phrases
  'lúc bốn giờ rưỡi ' và 'chiếc ô tô màu xanh' là những cụm từ
  an apt phrase
  một thành ngữ thích hợp
  Lối nói, cách diễn đạt
  in simple phrase
  theo cách nói đơn giản
  the poet's beauty of phrase
  vẻ đẹp trong phong cách diễn đạt của nhà thơ
  (âm nhạc) tiết nhạc, đoản khúc
  ( số nhiều) những lời nói suông
  to coin a phrase
  như coin
  turn a phrase
  diễn đạt một cách buồn cười, dí dỏm
  a turn of phrase
  cách diễn đạt, cách mô tả
  an interesting turn of phrase
  một cách diễn đạt thú vị

  Ngoại động từ

  Diễn đạt, nói, phát biểu (bằng lời); tạo thành ngữ
  thus he phrased it
  anh ta đã phát biểu như thế đấy
  (âm nhạc) phân tiết, phân câu

  HÌnh thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mệnh đề
  sự bố trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X