• (đổi hướng từ Planets)
  /´plænit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thiên văn học) hành tinh
  (tôn giáo) áo lễ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) hành tinh
  inferior planet
  (thiên văn ) hành tinh dưới
  inner planet
  (thiên văn ) hành tinh trong
  minor planets
  (thiên văn ) tiểu hành tinh
  outer planet
  (thiên văn ) hành tinh ngoài
  principal planet
  (thiên văn ) hành tinh chính, hành đại tinh
  secondary planet
  vệ tinh (tự nhiên)
  superior planet
  (thiên văn ) hành tinh trên


  Kỹ thuật chung

  hành tinh
  giant planet
  hành tinh khổng lồ
  inferior planet
  hành tinh dưới
  inner planet
  hành tinh gần mặt trời
  inner planet
  hành tinh trong
  interior planet
  hành tinh trong
  outer planet
  hành tinh bên ngoài
  outer planet
  hành tinh ngoài
  overcome the gravitational field of a planet
  tách rời trường hấp dẫn của một hành tinh
  planet carrier
  giá bánh răng hành tinh
  planet gear
  bánh răng hành tinh
  planet gear
  hệ truyền động hành tinh
  planet gear train
  bánh răng hành tinh
  planet gear train
  hệ truyền động hành tinh
  planet landing
  sự đáp xuống hành tinh
  planet pinion
  bánh răng hành tinh
  planet pinion
  bánh răng hành tinh (đồng tâm)
  planet pinion cage
  lồng trục chính hành tinh (máy bay lên thẳng)
  planet spindle
  trục chính hành tinh
  planet spindle
  trục chuyển động hành tinh
  planet stirrer
  máy khuấy kiểu hành tinh
  planet wheel
  bánh răng hành tinh
  planet-action spindle
  trục chính hành tinh
  planet-action spindle
  trục chuyển động hành tinh
  principal planet
  đại hành tinh
  principal planet
  hành tinh chính
  retrograde motion of planet
  chuyển động lùi của hành tinh
  sun and planet gear
  bánh răng định tinh và hành tinh
  sun-and-planet gear
  chuyển động hành tinh
  sun-and-planet gearing
  bánh răng hành tinh
  sun-and-planet gearing
  hệ truyền động hành tinh
  sun-and-planet gearing
  sự truyền động hành tinh
  superior planet
  hành tinh trên
  terrestrial planet
  hành tinh (phía) trong (thuộc) đất
  terrestrial planet
  hành tinh nhóm trái đất

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X