• (đổi hướng từ Constraining)
  /kən´strein/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bắt ép, ép buộc, cưỡng ép, thúc ép
  to constrain someone to do something
  ép buộc ai làm việc gì
  Dằn xuống, nén, chế ngự, ghìm lại
  Nhốt, giam cầm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ràng buộc, kiềm chế

  Kỹ thuật chung

  kiềm chế
  ép buộc
  ràng buộc
  constrain numeric
  số ràng buộc
  constrain qualification condition
  điều kiện ràng buộc hợp cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X