• (đổi hướng từ Secreting)
  /si´kri:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cất, giấu
  money secreted in a drawer
  tiền giấu ở trong ngăn kéo
  Tiết ra, sản ra (của một cơ quan trên cơ thể)

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X