• (đổi hướng từ Steers)
  /stiə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lái (tàu thuỷ, ô tô..)
  she steered me towards a table in the corner
  cô ấy dẫn tôi tới một cái bàn ở trong góc
  (thông tục) hướng dẫn; hướng theo
  we steered our course for the railway station
  chúng tôi hướng bước về phía nhà ga

  Nội động từ

  Bị lái, lái được (tàu thủy, ô tô..)
  this car steers easily
  ô tô này dễ lái
  Hướng theo một con đường, hướng bước về
  to steer for a place
  đi về phía nơi nào
  to steer clear of
  tránh, lánh xa

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời gợi ý; lời mách nước (làm việc gì)
  Bò đực non; trâu đực non (đặc biệt là đã thiến)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lái, điều khiển hướng

  Cơ - Điện tử

  (v) lái, điều khiển hướng

  Kỹ thuật chung

  bay theo hướng
  đi theo hướng
  điều khiển
  lái
  lái theo hướng

  Kinh tế

  bê thiến
  nghé thiến

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X