• Thông dụng

  Danh từ

  Newspapers and magazines, periodicals, press, fourth estate
  công tác báo chí
  management of the press
  quyền tự do báo chí
  freedom of the press
  câu lạc bộ báo chí
  press club
  khu vực báo chí trong toà án..
  press-gallery
  giới báo chí địa phương toàn quốc
  the local/national press
  được báo chí ca ngợi bị báo chí chỉ trích
  to be given a good/bad press
  vua báo chí
  press baron
  triệu tập một cuộc họp báo
  to call a press conference
  người phát ngôn báo chí
  press officer
  người chụp ảnh cho báo chí
  press photographer
  ra một thông cáo báo chí
  to issue a press release
  bịt miệng báo chí
  to gag, to muzzle, to strangle the press

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gazette

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  paper
  press (the ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X