• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  concrete
  bao bằng tông
  to embed in concrete
  cấu kiện ô liền khối bằng tông
  concrete monolithic cell member
  cọc tấm bằng tông đúc sẵn
  precast concrete sheet pile
  công trình bằng tông
  concrete construction
  cột chống phụ bằng tông
  concrete support (ofpole)
  cột đèn bằng tông
  concrete lighting column
  cột đèn bằng tông
  concrete lighting mast
  hộp kín/hở bằng tông đúc sẵn hoặc bằng thép
  Closed/Open steel or pre-cast concrete box
  lớp ốp bằng tông
  concrete revetment
  lớp ốp bằng tông
  full-coarse concrete
  lớp phủ bằng tông
  concrete revetment
  móng băng tông
  concrete strip foundation
  panen tường bằng tông đúc sẵn
  precast concrete wall panel
  tấm bằng tông đúc sẵn
  precast concrete slab
  tường bằng tông
  concrete wall panel
  vành đai (gia cố giếng) bằng tông đúc sẵn
  precast concrete shaft ring
  được bọc bằng tông
  embedded in concrete

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X