• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  multiplexer
  bộ ghép (kênh) đầu vào máy tính
  Computer Input Multiplexer (CIM)
  bộ ghép kênh chia theo thời gian thông minh
  Intelligent Time-Division Multiplexer (ITDM)
  bộ ghép kênh gói
  Packet Multiplexer (PMX)
  bộ ghép kênh hỗn hợp
  Hybrid MultiPlexer (HMP/HMUX)
  bộ ghép kênh kép
  Double Multiplexer (DMUX)
  bộ ghép kênh nghịch đảo
  Inverse Multiplexer (IMUX)
  bộ ghép kênh số liệu số
  Digital Data Multiplexer (DDM)
  bộ ghép kênh thông minh
  Intelligent Multiplexer (IMUX)
  bộ ghép kênh tổng hợp thoại-số liệu
  Integrated Voice Data Multiplexer (IVDM)
  bộ ghép kênh truy nhập dịch vụ
  Service Access Multiplexer (SAM)
  Bộ ghép kênh truy nhập thuê bao của ATM
  ATM Subscriber Access Multiplexer (ASAM)
  bộ ghép kênh truy nhập đường dây thuê bao số
  Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)
  bộ ghép kênh xen / rẽ
  Add/Drop Multiplexer (ADM)
  bộ ghép kênh xen rẽ quang
  Optical Add Drop Multiplexer (OADM)
  Bộ ghép kênh đảo của ATM
  ATM Inverse Multiplexer (AIM)
  bộ ghép kênh đầu cuối
  Terminal Multiplexer (TM)
  bộ ghép kênh đồng bộ
  Synchronous Multiplexer (S-MUX)
  bộ ghép kênh/tách kênh (muldem)
  Multiplexer/DeMultiplexer (MDM)
  bộ phối hợp giao diện bộ ghép kênh kép
  Dual Multiplexer Interface Adapter (DMIA)
  các thành phần lôgic của bộ ghép kênh
  Multiplexer Logical Elements (MLE)
  chức năng quản bộ ghép kênh
  Multiplexer Management Function (MMF)
  phần tin phụ của bộ ghép kênh
  Multiplexer Section OverHead (MSOH)
  số liệu đi qua bộ ghép kênh thoại
  Data over Voice Multiplexer (DVM)
  tùy chọn điều khiển bộ ghép kênh
  Multiplexer Control Option (MCO)
  Multiplexer (MPX)
  Multiplexer (MUX)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X