• Thông dụng

  Danh từ
  Balcony

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balcony

  Giải thích VN: Bậc thềm chạy từ chân tường ra được chống bằng các cột tính trang trí rào chắn xung [[quanh. ]]

  Giải thích EN: A platform that projects from a wall, either inside or out, usually supported by pillars and enclosed by a railing.

  bản ban công
  balcony slab
  ban công vào nhà
  access balcony
  cửa (ra) ban công
  balcony door
  cửa sổ ban công
  balcony window
  lan can ban công
  balcony banisters
  lan can ban công
  balcony rail
  lối ra ban công
  balcony access
  tấm lát ban công
  balcony slab
  tầng ban công
  balcony stage
  tay vịn ban công
  balcony rail
  đan ban công
  balcony slab
  belvedere
  gallery
  gazebo
  porch
  curved plate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X