• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hot-wire instrument

  Giải thích VN: Bất cứ một dụng cụ hoặc thiết bị nào sự vận hành của dựa trên nguyên dây kim loại nóng; Điển hình, ảnh hưởng của việc nung nóng của dòng điện tăng lên hoặc giảm xuống dang chạy qua đường dây kim loại gây làm cho dòng điện phải mở rộng hoặc thu nhỏ lại, vậy chuyển một kim qua một cái đĩa cân chỉ định cường [[độ. ]]

  Giải thích EN: Any instrument or device whose operation relies on the hot-wire principle; typically, the heating effect of increasing or decreasing current running through the wire causes it to expand or contract, thus moving a pointer over a scale indicating the magnitude of the current voltage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X