• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle of elevation

  Giải thích VN: Góc giữa mặt phẳng ngang đường cao đến vật [[thể. ]]

  góc nâng tối thiểu dùng được
  minimum usable angle of elevation
  elevation angle

  Giải thích VN: Đo độ nghiêng của đường thẳng trên một mặt phẳng thẳng đứng, giữa đường thẳng ngang đường thẳng đứng, thường dùng trong thiên văn học công việc trắc [[địa. ]]

  Giải thích EN: A measurement of a line's inclination on a vertical plane between the horizontal and an ascendant line; used in astronomy and surveying.

  góc nâng búp chính
  main beam elevation angle
  góc nâng chân trời
  horizon elevation angle
  góc nâng thùy chính
  main beam elevation angle
  góc nâng trên mặt trời
  terrestrial elevation angle
  sai số góc nâng
  elevation-angle error
  sự nhấp nháy của góc nâng
  elevation angle scintillation
  height

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X