• Thông dụng

  Space (including the atmosphere).

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air gap

  Giải thích VN: Không gian giữa hai phần tử hoặc bộ phận; nghĩa thông dụng: vùng không gian giữa điểm thấp nhất trên miệng vòi hay thiết bị tương tự chảy vào hệ thống ống dẫn cố định với điểm tràn của ống cố [[định. ]]

  Giải thích EN: The space existing between two elements or parts; specific uses include:the area between the lowest opening in a faucet or other such device that empties into a plumbing fixture, and the point at which this fixture will overflow..

  airspace
  space
  bị say khoảng không
  space-sick
  khoảng (không) giãn nở
  expansion space
  khoảng không gian hại
  clearance space
  khoảng không gian tự do
  free space
  khoảng không giữa hai vỏ
  jacket space
  khoảng không hạn chế
  confined space
  khoảng không trụ
  outer space
  metric của một khoảng không gian
  metric of a space metric
  sưởi khoảng không gian lớn
  space heating
  void

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X