• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pressurized blast furnace

  Giải thích VN: một luyện nấu chảy vận hành bằng cách dùng áp suất để luyện quặng sắt thành gang. Trong này các đường ống dẫn không khí ra ngòai được chặn lại để cho lượng không khí đi qua nhiều hơn với tốc độ nhanh hơn, nhờ đó làm tăng khả năng luyện [[sắt. ]]

  Giải thích EN: A smelting furnace operated under pressure to reduce iron ore to pig iron, in which the off-gas line is constricted to allow more air to pass through the furnace at a faster rate, increasing the smelting rate.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X