• Thông dụng

  Danh từ.
  prism.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  prism
  cạnh bên của một lăng trụ
  lateral edge of a prism
  gối lăng trụ
  prism bearing
  lăng trụ chảy
  prism of flow
  lăng trụ chữ nhật
  rectangular prism
  lăng trụ cụt
  truncated prism
  lăng trụ lật hình
  erecting prism
  lăng trụ tam giác
  triangular prism
  lăng trụ thẳng
  right prism
  lăng trụ thẳng đứng
  right prism
  lăng trụ tứ giác
  quadrangular prism
  lăng trụ xiên
  oblique prism
  lăng trụ đều
  regular prism
  mặt lăng trụ
  surface of a prism
  mẫu lăng trụ
  prism specimen
  độ bền lăng trụ của tông
  prism strength of concrete
  prismatic
  cát khai lăng trụ
  prismatic cleavage
  cấu kiện hình lăng trụ
  prismatic member
  cấu trúc lăng trụ
  prismatic structure
  hệ lăng trụ
  prismatic system
  kênh lăng trụ
  prismatic channel
  kiến trúc lăng trụ
  prismatic texture
  lòng dẫn lăng trụ
  prismatic bed
  mẫu thí nghiệm hình lăng trụ
  prismatic test sample
  mối ghép lăng trụ
  prismatic joint
  nếp gấp lăng trụ
  prismatic fold
  rầm hình lăng trụ
  prismatic beam
  thanh lăng trụ
  prismatic bar
  thớ nứt lăng trụ
  prismatic jointing
  vỉa lăng trụ
  prismatic bed
  vỏ hình lăng trụ
  prismatic (al) shell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X