• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  block
  brake jaw
  braking clamp
  chock
  pad
  shoe
  phanh chính
  primary shoe
  skid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X