• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  low-temperature separation

  Giải thích VN: Phương pháp tách loại các thành phần của hỗn hợp đang nhiệt độ thấp bằng cách tăng mức chênh lệch nhiệt độ quanh điểm sôi, điểm đông hoặc khả năng hấp thu, thường được tiến hành theo chu kỳ để đạt tới nhiệt độ vận [[hành. ]]

  Giải thích EN: The separation of components of mixtures at low temperatures by means of enhanced differences in boiling points, freezing points, or adsorptive capacities; normally requires refrigeration cycles to reach operating temperatures.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X