• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  odorize

  Giải thích VN: Hành động thêm dầu thơm, thường ngoài mong muốn, vào các chất không mùi với mục đích dễ phát [[hiện. ]]

  Giải thích EN: To add scent, usually undesirable, to an otherwise odorless substance for purposes of detection.

  sweetening

  Giải thích VN: Một quy trình lọc dầu nhằm nâng cao mùi vị của bằng cách loại bỏ các hỗn hợp sufua từ dầu khi sử dụng chất dẫn [[alkaline. ]]

  Giải thích EN: A petroleum-refinery process that improves the odor of oils by removing sulfur compounds from the oils with the use of an alkaline oxidizing agent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X