• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thang ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)))
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˈlædər</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  00:05, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /ˈlædər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thang ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  stepladder
  olding ladder
  Thang gập được, thang xếp
  the ladder of fame
  thang danh vọng
  to kick down ladder
  từ bỏ những người bạn đã giúp mình nên địa vị; từ bỏ nghề nghiệp đã giúp mình có địa vị

  Nội động từ

  (nói về bít tất) có kẽ hở

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  dãy gàu múc
  thang (mạn tàu)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  phạm vi ghi
  thang gấp
  step ladder
  thang gấp có bậc
  step-ladder unit
  đoạn thang gấp
  thanh giàn giáo

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cờ lê đường
  hình thang
  ladder adder
  bộ cộng hình thang
  ladder attenmuator
  bộ suy giảm hình thang
  ladder attenuator
  bộ suy giảm hình thang
  ladder diagram
  sơ đồ hình thang
  ladder filter
  bộ lọc hình thang
  ladder network
  mạng hình thang
  RC ladder filter
  bộ lọc hình thang RC
  bậc thang
  fish ladder
  mương bậc thang
  ladder cleats
  các bậc thang
  ladder vein
  mạch bậc thang
  Relay Ladder Logic (RLL)
  lôgic chuyển tiếp bậc thang
  round of a ladder
  bậc thang (trèo)
  phễu thu nước
  thang
  accommodation ladder
  thang bên mạn
  attic ladder
  buồng thang tầng hầm mái
  attic ladder
  lồng thang tầng hầm mái
  bamboo ladder
  thang tre
  basement ladder
  buồng cầu thang tầng hầm
  basement ladder
  lồng cầu thang tầng hầm
  builder's ladder
  thang dùng trong xây dựng
  emergency ladder
  thang cấp cứu
  emergency ladder
  thang sự cố
  escape ladder
  thang cứu hỏa
  extending ladder
  thang kéo dài ra được
  extension ladder
  thang kéo dài ra được
  extension ladder
  thang lồng
  extension ladder (extendingladder)
  thang lồng
  extension trestle ladder
  thang kéo dài cái mễ
  fire ladder
  thang chứa cháy
  fire ladder
  thang cứu hỏa
  fish ladder
  mương bậc thang
  fixed ladder
  thang cố định
  fixed ladder
  thang đặt cố định
  hang-on ladder
  cầu thang treo
  hook-on ladder
  thang có móc
  ladder adder
  bộ cộng hình thang
  ladder attenmuator
  bộ suy giảm hình thang
  ladder attenuator
  bộ suy giảm hình thang
  ladder cage
  lồng thang
  ladder chassis or US ladder frame
  khung xe hình cái thang
  ladder cleats
  các bậc thang
  ladder diagram
  sơ đồ hình thang
  ladder escape
  thang cứu hỏa
  ladder filter
  bộ lọc hình thang
  ladder filter
  bộ lọc kiểu cái thang
  ladder jack scaffold
  giàn giáo kiểu thang trèo
  ladder network
  mạng hình thang
  ladder polymer
  pôlyme hình cái thang
  ladder scaffolding
  giàn giáo kiểu thang trèo
  ladder step
  bậc thang
  ladder vein
  mạch thang
  ladder vein
  mạch bậc thang
  portable ladder
  thang xách tay
  RC ladder filter
  bộ lọc hình thang RC
  Relay Ladder Logic (RLL)
  lôgic chuyển tiếp bậc thang
  resistor ladder
  thang điện trở
  rope ladder
  thang dây
  round of a ladder
  bậc thang (trèo)
  rung ladder
  thang có thanh làm bậc
  rung ladder (rung-type ladder)
  thang có thanh (làm) bậc
  safety ladder
  thang cấp cứu
  step ladder
  thang đứng
  step ladder
  thang gấp có bậc
  step-ladder unit
  đoạn thang gấp
  stepladder (step-type ladder)
  thang kiểu bậc
  traveling ladder
  thang di động
  travelling ladder
  thang di động
  trolley ladder
  thang treo trên xe rùa
  wood ladder
  thang bằng gỗ

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A set of horizontal bars of wood or metal fixedbetween two uprights and used for climbing up or down.
  Brit.a vertical strip of unravelled fabric in a stocking etc.resembling a ladder.
  A a hierarchical structure. b such astructure as a means of advancement, promotion, etc.
  V.Brit.
  Intr. (of a stocking etc.) develop a ladder.
  Tr.cause a ladder in (a stocking etc.).

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X