• (Khác biệt giữa các bản)
  (.)
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">¸limi´teiʃən</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸limi´teiʃən</font>'''/=====
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  08:45, ngày 4 tháng 8 năm 2010

  /¸limi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hạn chế, sự hạn định, sự giới hạn
  Tính hạn chế, tính hạn định, tính có hạn
  ( số nhiều) nhược điểm, thiếu sót, mặt hạn chế

  Kỹ thuật chung

  hạn chế
  sự giới hạn
  peak limitation
  sự giới hạn đỉnh
  sự hạn chế

  Kinh tế

  hạn độ
  hạn ngạch
  freight limitation
  hạn ngạch vận phí
  sự giới hạn
  sự hạn chế
  sự hạn định
  thời gian có hiệu lực
  starting-point the limitation
  điểm khởi đầu tính thời gian có hiệu lực
  thời hiệu
  limitation of actions
  thời hiệu kiện
  limitation of actions
  thời hiệu tố tụng
  rules of limitation
  pháp quy về thời hiệu
  statutes of limitation
  các quy chế thời hiệu
  statutory limitation
  thời hiệu pháp định

  Nguồn khác

  Cơ - Điện tử

  Sự hạn chế, sự giới hạn

  Xây dựng

  sự hạn chế, sự giới hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X