• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:24, ngày 31 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====Bộ xương=====
  =====Bộ xương=====
  -
  =====[[skeleton]] [[road]]=====
  +
  ::[[skeleton]] [[road]]
  ::con đường huyết mạch
  ::con đường huyết mạch

  Hiện nay

  /'skelitn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ xương
  skeleton road
  con đường huyết mạch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ khung; bộ xương
  skeleton of a nomogram
  (hình học ) khung của toán đồ
  skeleton of a simplex
  (tôpô học ) khung của đơn hình

  Xây dựng

  cốt sườn
  sơ đồ (của giàn)

  Kỹ thuật chung

  bộ khung
  bộ xương
  cốt
  khung
  dome with rib-and-ring skeleton
  cupôn có khung vành
  EILAS skeleton maps
  các sơ đồ khung EILAS
  skeleton construction
  kết cấu kiểu khung
  skeleton construction
  mô hình khung nguyên khối (để giảm ứng suất)
  skeleton container
  côngtenơ khung
  skeleton core
  khung cốt
  skeleton crystal
  tinh thể khung
  skeleton diagram
  sơ đồ khung
  skeleton drawing
  bản vẽ khung
  skeleton frame
  khung kiểu sườn (dầm+cột)
  skeleton frame
  khung cốt
  skeleton framing
  cấu trúc khung sườn
  skeleton grider
  đầm khung
  skeleton of a nomogram
  khung của toán đồ
  skeleton of a simplex
  khung của đơn hình
  skeleton of crystal
  khung tinh thể
  skeleton pneumatic shell
  vỏ bơm hơi có khung
  skeleton pneumatic shell
  vỏ khí nén có khung
  skeleton structure
  kết cấu khung
  skeleton structure
  kiến trúc khung
  skeleton structures
  kết cấu khung
  skeleton texture
  kiến trúc khung xương
  skeleton wall filled with clay
  tường khung chèn đất sét
  skeleton-and-wood-panel structures
  kết cấu khung ván (gỗ)
  soil skeleton
  cốt đất (khung)
  steel skeleton building
  nhà có khung bằng thép
  khung cốt
  khung, sườn ( nhà cửa)

  Giải thích EN: The framework of a building or other structure.

  Giải thích VN: Sườn, khung của một tòa nhà hoặc của các kết cấu khác.

  giá
  phôi ống thải (cắt đứt)
  sơ đồ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  carcass

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X