• (đổi hướng từ Allies)
  /ə´lai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước đồng minh, nước liên minh; bạn đồng minh

  Ngoại động từ

  liên kết, liên minh, kết thông gia
  that rubber company allied itself to a foreign partner for processing technologies
  công ty cao su ấy liên minh với một đối tác nước ngoài về công nghệ chế biến
  his father decides to ally himself with a famous general
  cha anh ta quyết định kết thông gia với một vị tướng nổi tiếng

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X