• (đổi hướng từ Asserted)
  /ə´sə:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đòi (quyền lợi...)
  to assert one's rights
  đòi quyền lợi
  to assert oneself
  đòi quyền lợi của mình
  Xác nhận, khẳng định, quả quyết, quyết đoán
  to assert that
  xác nhận rằng; quả quyết rằng
  this was asserted by several witnesses
  nhiều người làm chứng đã xác nhận điều đó

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khẳng định; giữ vững; bảo vệ

  Kỹ thuật chung

  bảo vệ
  khẳng định

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  deny , reject

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X