• (đổi hướng từ Browner)
  /braun/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nâu
  brown wrapping paper
  giấy nâu gói hàng
  Rám nắng (da)
  as brown as a berry
  có da sạm nắng
  in a brown study
  trầm ngâm suy tưởng
  to do brown
  (từ lóng) bịp, đánh lừa

  Danh từ

  Màu nâu
  Quần áo nâu
  The brown bầy chim đang bay
  to fire into the brown
  bắn vào bầy chim đang bay; (nghĩa rộng) bắn bừa bãi vào đám đông

  Ngoại động từ

  Nhuộm nâu; quệt nâu, sơn nâu
  Rán vàng (thịt, cá); phi
  to brown onions
  phi hành
  Làm rám nắng
  face browned by the sun
  mặt rám nắng

  Nội động từ

  Hoá nâu, hoá sạm
  Chín vàng (cá rán...)

  Cấu trúc từ

  brown off (with sb/sth)
  chán nản, chán ngấy
  I'm browned off with this life
  Tôi chán ngấy cái cuộc sống nay lên đến tận cổ rồi.

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  nhuộm nâu

  Xây dựng

  bị xô ra

  Kỹ thuật chung

  nâu
  đánh bóng đen
  nhuộm đen
  màu nâu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X