• (đổi hướng từ Gazing)
  /geiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nhìn chằm chằm
  to stand at gaze
  nhìn chằm chằm

  Nội động từ ( + .at, .on, .upon)

  Nhìn chằm chằm
  to gaze at (on, upon) something
  nhìn chằm chằm vào cái gì

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X