• (đổi hướng từ Hatched)
  /hætʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa sập, cửa hầm (dưới sàn nhà); cửa hầm chứa hàng (của tàu thuỷ)
  under hatches
  để dưới hầm tàu, giam trong hầm tàu
  Cửa cống, cửa đập nước
  (nghĩa bóng) sự chết
  (nghĩa bóng) sự đẩy vào cảnh tối tăm bần cùng
  Sự nở (trứng)
  Sự ấp trứng
  Ổ chim con mới nở
  Ổ trứng ấp
  hatches, catches, matches, dispatches
  mục sinh tử giá thú (trên báo)
  down the hatch
  (trước khi hớp một ngụm rượu) xuống cổ họng

  Ngoại động từ

  Làm nở trứng
  Ấp (trứng)
  Ngấm ngầm bày đặt, ngấm ngầm dự định (âm mưu...)

  Nội động từ

  Nở (trứng, gà con)
  to count one's chickens before they are hatched
  (tục ngữ) (xem) chicken

  Danh từ

  Nét chải, đường gạch bóng (trên hình vẽ)

  Ngoại động từ

  Tô nét chải, gạch đường bóng (trên hình vẽ)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cửa lỗ
  cửa nắp vỏ
  miệng khoang hàng

  Xây dựng

  cửa dập
  kẻ chéo
  kẻ sọc
  đường gạch bóng
  vuốt ở góc

  Kỹ thuật chung

  cửa sập
  kẻ nét chải
  khắc
  nét
  nét bóng
  nét cắt
  nét chải
  nét đứt
  nét gạch
  nét gạch gạch
  đường gạch gạch
  lối vào
  gạch chéo
  vạch

  Kinh tế

  ấp trứng
  cửa hầm tàu
  cửa khoang
  main hatch
  cửa khoang chính
  nở trứng
  sự nở trứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X