• (đổi hướng từ Jogged)
  /dʒɔg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái lắc nhẹ, cái xóc nhẹ; cái đẩy nhẹ
  Cái hích nhẹ (bằng cùi tay)
  Bước đi chậm chạp
  Nước kiệu chậm (ngựa)

  Ngoại động từ

  Lắc nhẹ, xóc nhẹ; đẩy nhẹ
  Hích bằng cùi tay (để cho chú ý...)
  Nhắc lại, gợi lại (trí nhớ)
  to jog someone's memory
  nhắc cho người nào nhớ lại

  Nội động từ

  Đi lắc lư
  ( jog on, along) bước đi khó khăn, bước đi thong thả
  Tiến hành, tiến triển, tiếp tục
  matters jog along
  sự việc vẫn cứ tiến triển
  Chạy nước kiệu chậm (ngựa)
  Đi, lên đường
  we must be jogging
  chúng ta phải đi thôi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đẩy nhẹ, sự lắc nhẹ

  Cơ - Điện tử

  Sự đẩy nhẹ, sự lắc nhẹ, lượng tiến chậm, điểmdừng (trong giản đồ trạng thái của hợp kim)

  Hóa học & vật liệu

  sự dằn
  sự va

  Kỹ thuật chung

  cái lắc nhẹ
  in từng trang
  đẩy
  đẩy nhẹ
  lắc
  lắc nhẹ
  rung

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  jab , nudge , poke , lope

  Từ trái nghĩa

  verb
  repress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X