• (đổi hướng từ Penalties)
  /ˈpenlti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình phạt, tiền phạt
  the dealth penalty
  án tử hình
  (thể dục,thể thao) cú phạt đền (bóng đá)
  ( định ngữ), (thể dục,thể thao) phạt đền
  penalty kick
  cú đá phạt đền
  penalty area
  vòng cấm địa, vòng phạt đền
  Sự bất lợi; tình thế bất lợi
  to pay the penalty of
  gánh lấy hậu quả tai hại của, chịu mọi thiệt thòi về

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hình phạt
  penalty for breach of contact
  hình phạt vi phạm hợp đồng
  phạt
  penalty and bonus clause
  điều khoản phạt thưởng trong hợp đồng
  penalty clause
  điều khoản phạt
  penalty for breach of contact
  hình phạt vi phạm hợp đồng
  tiền phạt (do vi phạm hợp đồng)

  Kỹ thuật chung

  khoản phạt
  penalty and bonus clause
  điều khoản phạt thưởng trong hợp đồng
  penalty clause
  điều khoản phạt
  điểm phạt
  sự phạt
  tiền bồi thường

  Kinh tế

  bồi khoản vi ước
  penalty for non-performance pf contract
  bồi khoản vi ước (tiền phạt không thi hành hợp đồng)
  hình phạt
  phạt
  conventional penalty
  tiền phạt thông thường
  early withdrawal penalty
  tiền phạt rút tiền trước thời hạn
  heavy penalty tax
  tiền thuế phạt nặng
  late filing penalty
  tiền phạt trình trễ tờ khai thuế
  marriage penalty
  án phạt hôn nhân
  pecuniary penalty
  sự phạt tiền
  penalty bond
  giấy cam kết chịu phạt
  penalty clause
  điều khoản phạt
  penalty clause
  điều khoản tiền phạt (khi hợp đồng bị vi phạm)
  penalty for delay
  tiền phạt trễ hạn
  penalty for non-performance pf contract
  bồi khoản vi ước (tiền phạt không thi hành hợp đồng)
  penalty freight
  cước phạt (do người thuê chở cố ý báo phiếu số hàng hóa)
  penalty money
  tiền phạt
  penalty payment
  sự trả tiền phạt
  penalty tax
  thuế phạt (tiền phạt do nộp thuế trễ)
  prepayment penalty
  tiền phạt thanh toán trước hạn
  time penalty clause
  điều khoản phạt trễ hạn
  sự phạt
  pecuniary penalty
  sự phạt tiền
  tiền phạt
  conventional penalty
  tiền phạt thông thường
  early withdrawal penalty
  tiền phạt rút tiền trước thời hạn
  late filing penalty
  tiền phạt trình trễ tờ khai thuế
  penalty clause
  điều khoản tiền phạt (khi hợp đồng bị vi phạm)
  penalty for delay
  tiền phạt trễ hạn
  penalty for non-performance pf contract
  bồi khoản vi ước (tiền phạt không thi hành hợp đồng)
  penalty payment
  sự trả tiền phạt
  penalty tax
  thuế phạt (tiền phạt do nộp thuế trễ)
  prepayment penalty
  tiền phạt thanh toán trước hạn
  tiền phạt vi phạm hợp đồng
  trừng phạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X