• Thông dụng

  Danh từ

  Sự quyết định thời gian, sự điều hoà thời gian, sự tính toán thời gian (khi một hành động hoặc sự kiện diễn ra)
  the timing of the announcement was rather unexpected
  thời điểm được quyết định để thông báo có phần nào bất ngờ
  Sự chọn đúng lúc; sự khéo léo trong việc tính giờ để thực hiện một kết quả mong muốn
  (thể dục,thể thao) sự bấm giờ
  (kỹ thuật) sự điều chỉnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đo thời gian, sự định giờ, sự định mức giờ

  Cơ - Điện tử

  Sự định giờ, sự bấm giờ, sự đồng bộ hóa, sự phânphối khoảng thời gian

  Cơ khí & công trình

  thời chuẩn (việc đánh lửa)

  Hóa học & vật liệu

  sự đặt thời gian

  Ô tô

  sự cân chỉnh (thời điểm)

  Điện tử & viễn thông

  định giờ
  timing error
  sai số định giờ

  Kỹ thuật chung

  định thời
  asynchronous timing
  sự định thời gian không đồng bộ
  back timing
  sự định thời ngược
  basic timing cycle
  chu kỳ định thời cơ bản
  Benchmark Timing Methodology (BTM)
  hệ phương pháp định thời chuẩn
  continuous-timing method
  phương pháp định thời gian liên tục
  cycle timing diagram
  sơ đồ định thời chu trình
  differential timing
  sự định thời gian chênh lệch
  ignition timing
  định thời mồi
  ignition timing
  sự định thời đánh lửa
  interval timing
  sự xác định thời khoảng
  logic state and timing analyses
  phân tích trạng thái và định thời logic
  logic timing
  sự định thời logic
  logic timing analysis
  sự phân tích định thời logic
  Multiplier Timing Source (MTS)
  nguồn định thời của bộ ghép kênh
  Network Timing Reference market (NTR)
  dấu chuẩn định thời mạng
  Received Timing Clock (RDCLK)
  đồng hồ định thời thu được
  Receiver Signal Element Timing (EIA-232-E)
  định thời thành phần tín hiệu máy thu (EIA-232-E)
  spark timing
  sự định thời đánh lửa
  station timing
  sự định thời gian phát
  Synchronous Equipment Timing Source (SETS)
  nguồn định thời của thiết bị đồng bộ
  timing analysis
  sự phân tích định thời
  timing angle
  góc định thời (đánh lửa)
  timing belt
  băng định thời
  timing belt
  đai định thời
  timing character
  ký tự định thời
  timing circuit
  mạch định thời
  timing code
  mã định thời
  Timing Counter (TC)
  bộ đếm định thời
  timing cycle
  chu trình định thời
  timing device
  cơ cấu định thời gian
  timing device
  thiết bị định thời
  timing diagram
  giản đồ định thời
  timing diagram
  sơ đồ định thời
  timing equipment
  bộ định thời khoảng
  timing equipment
  thiết bị định thời
  timing error
  lỗi định thời
  timing gear
  cấu định thời
  timing gear cover
  nắp cơ cấu định thời
  timing gear housing
  hộp cơ cấu định thời
  timing generator
  máy phát định thời
  timing generator
  máy tạo sóng định thời
  timing loop
  vòng lặp định thời
  timing mark
  mốc định thời đánh lửa
  timing motor
  động cơ định thời
  timing of ignition
  sự định thời đánh lửa
  timing relay
  rơle định thời
  timing tape
  băng định thời
  timing track
  vệt định thời
  timing voltage
  điện áp định thời
  Transmitted Signal Element Timing [[]] (DCESource, EIA-232)
  định thời phần tử tín hiệu phát (nguồn DCE, EIA-232)
  valve timing diagram
  sơ đồ định thời xupap
  X-ray Timing Explorer/Proportional Counter Array (XTE/PCA)
  Bộ dò định thời X quang/Mảng bộ đếm theo tỷ lệ
  quá trình

  Giải thích EN: The process of observing and recording the duration of an action or series of actions. Giải thích VN: Là quá trình ghi lại của một hoặc nhiều hoạt động.

  sự điểm thời
  sự định thời
  asynchronous timing
  sự định thời gian không đồng bộ
  back timing
  sự định thời ngược
  differential timing
  sự định thời gian chênh lệch
  ignition timing
  sự định thời đánh lửa
  logic timing
  sự định thời logic
  spark timing
  sự định thời đánh lửa
  station timing
  sự định thời gian phát
  timing of ignition
  sự định thời đánh lửa

  Kinh tế

  đo thời gian
  việc tính thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X