• (đổi hướng từ Stimulates)
  /'stimjuleit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Kích thích, khích động; khuyến khích; khấy động ai/cái gì
  the exhibition stimulated interest in the artist's work
  cuộc triển lãm đã khuấy động mối quan tâm tới công trình của nghệ sĩ
  Làm cho làm việc, làm cho hoạt động
  a hormone that stimulates ovulation
  hóocmôn kích thích quá trình rụng trứng
  Khơi dậy sự quan tâm, sự hào hứng của (ai)
  a low level of conversation that failed to stimulate me
  trình độ thấp của cuộc nói chuyện đã không khơi dậy được sự hào hứng của tôi

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kích thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X