• (đổi hướng từ Symptoms)
  BrE & NAmE /'sɪmptəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Triệu chứng (của một căn bệnh)
  Dấu hiệu về sự tồn tại của một cái gì xấu
  this demonstration was a symptom of discontent among the students
  cuộc biểu tình này là dấu hiệu của sự bất mãn trong sinh viên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dấu hiệu, triệu chứng

  Y học

  triệu chứng
  abstinence symptom
  triệu chứng phụ
  constitutional symptom
  triệu chứng thể tạng
  delayed symptom
  triệu chứng trì hoãn
  equivocal symptom
  triệu chứng không đặc trưng, không riêng biệt
  guiding symptom
  triệu chứng hướng dẫn
  indirect symptom
  triệu chứng gián tiếp
  localizing symptom
  triệu chứng định vị
  nostril symptom
  triệu chứng lỗ mũi
  pathognomonic symptom
  triệu chứng đặc trưng của bệnh
  presenting symptom
  triệu chứng bệnh nhân bày tỏ
  rainbow symptom
  triệu chứng phản xạ
  signal symptom
  triệu chứng báo hiệu
  sympathetic symptom
  triệu chứng giao cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X