• (đổi hướng từ Winked)
  /wi:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nháy mắt; cử chỉ nháy mắt đặc biệt để ra hiệu
  to give the wink to
  nháy mắt với, ra hiệu cho
  to tip someone the wink
  (từ lóng) ra hiệu cho ai
  Nháy mắt, khoảnh khắc
  in a wink
  trong nháy mắt, trong khoảnh khắc
  not to get a wink of sleep; not to sleep a wink
  không chợp mắt được tí nào

  Nội động từ

  ( + at) nháy mắt (nhất là để làm dấu hiệu riêng với ai)
  to wink at someone
  nháy mắt ra hiệu cho người nào
  Lấy lánh, nhấp nháy (ngọn đèn, sao..)

  Ngoại động từ

  Nháy, chớp, nhấp nháy
  to wink one's eyes
  nháy mắt
  Biểu lộ bằng cái nháy mắt
  to wink assent
  nháy mắt đồng ý

  Cấu trúc từ

  have/take forty winks
  chợp mắt; giấc ngủ ngắn (nhất là vào ban ngày)
  not get/have a wink of sleep; not sleep a wink
  không chợp mắt được, không ngủ tí nào
  to wink at something
  làm bộ như không để ý đến (tư cách xấu..)
  his wife has winked at his infidelity for years
  vợ nó đã nhắm mắt làm ngơ trước sự không chung thủy của nó nhiều năm qua
  to wink at someone's error
  nhắm mắt làm ngơ trước sai lầm của ai

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khoảng chớp

  Giải thích EN: A basic division on a microchronometer, equivalent to 1/2000 (0.0005) minute.

  Giải thích VN: Số đo đơn vị thời gian, tương đương1/2000 (0.0005) phút.

  lấp lánh
  sự nháy mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X