• Danh từ giống cái

  Vai
  avoir les épaules assez fortes
  có đủ tài năng; có đủ phương tiện (để làm gì)
  coup d'épaule; tour d'épaule
  sự cố gắng, sự gắng sức
  Encore un coup d'épaule, et nous y voilà
  cố gắng một tí nữa là được thôi
  courber des épaules
  chịu đựng; chịu phục tùng
  donner un coup d'épaule à quelqu'un
  giúp đỡ ai
  faire toucher les épaules
  quật ngã (kẻ thù)
  faire une chose par-dessus l'épaule
  làm việc gì cẩu thả
  hausser les épaules
  nhún vai
  lire une lettre par-dessus l'épaule
  đọc trộm thư ai qua vai người ta
  marcher des épaules
  đi rún rẩy vai
  porter quelqu'un sur ses épaules
  phải nuôi ai
  prêter l'épaule à quelqu'un
  giúp đỡ ai
  regarder quelqu'un par-dessus l'épaule
  coi khinh ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X