• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  circumference
  đường tròn lớn (của hình cầu)
  circumference of a sphere
  greasy road

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  grease road

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  by pass route
  circle
  biên của đường tròn
  periphery of a circle
  biểu tượng số đường tròn bao quanh
  number enclosed within a circle (symbol)
  chu vi của đường tròn
  periphery of a circle
  công thức đường tròn
  circle formula
  cung ngắn (của đường tròn)
  short arc of circle
  phương trình tổng quát của đường tròn
  general equation of the circle
  tiếp tuyến đường tròn
  tangent to the circle
  đường bay theo đường tròn lớn
  great circle path
  đường tròn chỉ phương
  director circle
  đường tròn chính khúc
  circle of curvature
  đường tròn gốc
  base circle
  đường tròn nội tiếp
  osculating circle
  đường tròn sinh
  generating circle
  đường tròn tiệm cận
  asymptotic circle
  đường tròn vi tuyến (của mặt tròn xoay)
  parallel circle
  circular
  phân phối trên đường tròn
  circular distribution
  đường tròn trục
  circular axis
  circumference
  đường tròn lớn (của hình cầu)
  circumference of a sphere
  circumferential
  sự đo theo đường tròn
  circumferential measurement
  collector road
  compass
  periphery of a circle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X