• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abut
  locator

  Giải thích VN: Một người hay vật định vị; Cách dùng riêng: các dụng cụ hay quá trình nhờ đó vị trí một vật thể được xác định, dụ như hệ thống ra đa định vị máy bay trên [[không. ]]

  Giải thích EN: A person or thing that locates; specific uses include:any instrument or process by which the location of an object is determined, such as a radar system that locates airborne aircraft.

  bộ định vị âm thanh
  sound locator
  bộ định vị cáp
  cable locator
  bộ định vị nguồn đa năng
  universal resource locator
  bộ định vị sai hỏng
  fault locator
  bộ định vị tài nguyên không đều
  uniform resource locator (URL)
  bộ định vị tài nguyên đồng nhất
  Uniform Resource Locator (URL)
  bộ định vị tìm phương
  goniometric locator
  bộ định vị từ
  word locator
  bộ định vị điện tử
  electronic locator
  máy phát của bộ định vị khẩn cấp
  Emergency Locator Transmitter (ELT)
  positioner
  bộ định vị trợ động
  servo positioner
  bộ định vị tuyến tính
  linear positioner
  stop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X