• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  camera
  bộ giám sát qua camera
  camera monitor
  bộ điều khiển camera
  camera control unit
  camera ảnh hàng không
  aerial camera
  camera ảnh hàng không
  air survey camera
  Camera CCD độ phân giải cao
  High Resolution CCD Camera (HRC)
  camera nhớ
  storage camera
  camera hiện trường
  field camera
  camera mạch rắn
  solid state camera
  camera nhiễm xạ tia x
  X-ray diffraction camera
  camera stuđiô
  studio camera
  camera quan trắc nhiệt độ mối nối
  connection thermal visual camera
  camera quét
  flying spot camera
  camera thu dữ liệu
  Data Acquisition Camera (DAC)
  camera điện
  electric camera
  camera điều khiển bằng máy tính
  fully computerized camera
  cáp camera
  camera cable
  mạch camera truyền hình
  camera chain
  máy camera phát trực tiếp
  live camera
  máy camêra số
  digital camera (abbr)
  ống camera
  camera tube
  ống camêra
  camera tube
  ống camera gama lớn
  high-gamma camera tube
  ống camera truyền hình
  television camera tube
  sự chuyển mạch camera
  camera switching
  điều khiển camera đầu xa
  Far End Camera Control (FECC)
  điều khiển từ xa bằng camera truyền hình
  remote control by television camera

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X