• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  feature class

  Giải thích VN: 1. sự phân loại tả định dạng đối tượng địa cung cấp dữ liệu trong một lớp đối tượng. Các dạng đối tượng địa bao gồm điểm, cung, nút, route-system, route, đoạn cắt, vùng miền. Một hoặc nhiều dạng đối tượng thể được dùng để phỏng đối tượng địa ; dụ, cung nút thể được dùng để phỏng đối tượng dạng đường (chẳng hạn như dường giao thông). Các dạng đối tượng TIC, chú thích, liên kết ddường ranh giới cung cấp các dữ liệu hỗ trợ cho quản tra cứu dữ liệu lớp đối [[tượng.; ]] 2. Là sự biểu diễn mức quan niệm của các đối tượng địa lý. Trong biểu diễn các đối tượng địa lý, các kiểu đối tượng bao gồm điểm, đường, vùng, và bề mặt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X