• Thông dụng

  Aerial.
  Rễ khí sinh
  Aerial roots.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  producer gas

  Giải thích VN: Một loại khí độc, rất dễ cháy, được lấy từ việc đốt than đá hoặc than cốc trong điều kiện không khí hạn chế, hoặc bằng cách cho không khí hơi nước đi qua lớp nhiên liệu cháy sáng để cacbon đioxit được tạo ra chuyển thành cacbon monoxit; một loại khí rẻ với hàm lượng calo thấp, được sử dụng những nơi không cần đến giao [[thông. ]]

  Giải thích EN: A highly flammable, toxic gas obtained by burning coal or coke with a restricted supply of air, or by passing air and steam through a bed of incandescent fuel so that the carbon dioxide formed is converted into carbon monoxide; a cheap gas with a low caloric content that is used where transportation is not required.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X