• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  current meter
  flowmeter
  gyroscopic mass flowmeter

  Giải thích VN: Một thiết bị dùng để đo khối lượng chảy của chất lỏng qua ống bằng cách đo men quay của ống trong quá trình xoay [[chuyển. ]]

  Giải thích EN: A device used to measure the mass flow of fluid through a pipe by measuring the torque of the pipe while it is rotating.

  head flowmeter

  Giải thích VN: Lưu tốc kế dùng để đo đơn vị số lượng, thời gian phụ thuộc vào sự thay đổi của lực [[ép. ]]

  Giải thích EN: A flowmeter in which the measurement of quantity per unit time is dependent upon change in pressure. Also, head meter.

  inferential flowmeter

  Giải thích VN: Một lưu tốc kế xác định khối lượng chảy thực tế thông qua các hiện tượng như ảnh hưởng của dòng chảy làm lạnh lên một đường dây nóng hoặc sự rơi của giọt nước tại một vị trí hạn định trên [[ống. ]]

  Giải thích EN: A flowmeter that determines the actual mass flow by means of another phenomenon, such as the cooling effect of flow on a heated wire or the drop in static pressure at a restriction in a pipe.

  pitometer
  rate-of-flow meter
  rheometer
  water velocity meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X