• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pulling
  strain
  cảm biến sức căng
  strain gage
  máy đo sức căng
  strain gauge
  sức căng bề mặt
  surface strain
  sức căng móng
  bearing strain
  sức căng tối đa
  ultimate strain
  sức căng vật
  physical strain
  straining
  stress
  sức căng bề mặt
  surface stress
  stressing
  stretch
  stretching
  tensile force
  tension
  công thức sức căng bề mặt van de Waals
  van de Waals surface tension formula
  máy thử sức căng
  tension testing machine
  máy đo sức căng bề ngoài
  surface tension meter
  sức căng ban đầu
  initial tension
  sức căng ban đầu của xo
  initial tension of spring
  sức căng bề mặt
  interfacial tension
  sức căng bề mặt
  surface tension
  sức căng của hơi
  vapour tension
  sức căng của mặt ngoài
  interfacial tension
  sức căng của đai hãm
  strap tension
  sức căng dây trân
  belt tension
  sức căng dây trần
  belt tension
  sức căng hơi-lỏng
  vapor-liquid tension
  sức căng khi trượt
  slip tension
  sức căng li tâm
  centrifugal tension
  sức căng xo
  spring tension
  sức căng mặt ngoài
  surface tension
  sức căng mặt phân cách
  interfacial tension
  sức căng phân giới
  interfacial tension
  sức căng tuyến tính
  line tension
  sức căng đai hình thang
  V-belt tension
  tightening
  sức căng ban đầu
  initial tightening
  sức căng học
  mechanical tightening
  sức căng không đều
  ununiformed tightening

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tension
  sức căng bề mặt
  surface tension

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X