• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  consumption
  sự tiêu thụ amoniac
  ammonia consumption
  sự tiêu thụ chất tải lạnh
  cooling medium consumption
  sự tiêu thụ chất đốt
  fuel consumption
  sự tiêu thụ công suất
  power consumption
  sự tiêu thụ dung dịch
  solution consumption
  sự tiêu thụ hơi nước
  steam consumption
  sự tiêu thụ khí
  gas consumption
  sự tiêu thụ không khí
  air consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  energy consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  specific power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng riêng
  specific power consumption
  sự tiêu thụ nhiên liệu
  fuel consumption
  sự tiêu thụ nước
  water consumption
  sự tiêu thụ nước muối
  brine consumption
  sự tiêu thụ quá mức
  excess consumption
  sự tiêu thụ xi măng
  cement consumption

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  consumption
  sự tiêu thụ (của các) gia đình
  household consumption
  sự tiêu thụ phô trương (để chứng tỏ giàu sang)
  consortium consumption
  sale
  sự tiêu thụ kết hợp
  joint sale
  sự tiêu thụ nhanh chóng
  quick sale
  sự tiêu thụ nước ngoài
  foreign sale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X