• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  microprogram
  bộ đếm vi chương trình
  microprogram sequencer
  nạp vi chương trình
  microprogram load
  sự nạp vi chương trình đầu
  initial microprogram load (IML)
  sự tải vi chương trình đầu
  initial microprogram load (IML)
  tải vi chương trình
  microprogram load
  tải vi chương trình ban đầu
  Initial Microprogram Load (IMPL)
  microroutine

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  microprogram

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X