• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (15:49, ngày 6 tháng 5 năm 2009) (Sửa) (undo)
  n (thêm)
   
  (One intermediate revision not shown.)
  Dòng 13: Dòng 13:
  ::[[armed]] [[with]] [[the]] [[weapon]] [[of]] [[Marxism]]-[[Leninism]]
  ::[[armed]] [[with]] [[the]] [[weapon]] [[of]] [[Marxism]]-[[Leninism]]
  ::vũ trang bằng lý luận Mác-Lênin
  ::vũ trang bằng lý luận Mác-Lênin
   +
  =====weapon of mass destruction: vũ khí hủy diệt hàng loạt=====
   +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====khí giới=====
  =====khí giới=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  =====vũ khí=====
  =====vũ khí=====
  -
  ===== Tham khảo =====
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=weapon weapon] : Corporateinformation
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  === Oxford===
  +
  =====noun=====
  -
  =====N.=====
  +
  :[[ammunition]] , [[anlace]] , [[arbalest]] , [[archery]] , [[arrow]] , [[assegai]] , [[atlatl]] , [[ax]] , [[axe]] , [[backsword]] , [[ballista]] , [[banderilla]] , [[barong]] , [[bat]] , [[baton]] , [[battle-ax]] , [[bayonet]] , [[bazooka]] , [[billy club]] , [[blackjack]] , [[blade]] , [[blowgun]] , [[bludgeon]] , [[bomb]] , [[boomerang]] , [[bow and arrow]] , [[bowie knife]] , [[brass knuckles]] , [[cannon]] , [[catapult]] , [[cleaver]] , [[club]] , [[crossbow]] , [[cudgel]] , [[cutlass]] , [[dagger]] , [[dart]] , [[dirk]] , [[firearm]] , [[flamethrower]] , [[gun]] , [[harpoon]] , [[hatchet]] , [[howitzer]] , [[hunting knife]] , [[knife]] , [[lance]] , [[machete]] , [[machine gun]] , [[missile]] , [[musket]] , [[nerve gas]] , [[nuclear bomb]] , [[nunchaku]] , [[pistol]] , [[revolver]] , [[rifle]] , [[saber]] , [[scythe]] , [[shotgun]] , [[slingshot]] , [[spear]] , [[spike]] , [[stiletto]] , [[switchblade]] , [[sword]] , [[tear gas]] , [[arm]] , [[armament]] , [[artillery]] , [[bomber]] , [[carbine]] , [[claw]] , [[derringer]] , [[epee]] , [[mortar]] , [[munitions]] , [[sling]] , [[talon]] , [[tank]] , [[tomahawk]] , [[trident]] , [[whip]]
  -
  =====A thing designed or used or usable for inflicting bodilyharm (e.g. a gun or cosh).=====
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
   
  +
  -
  =====A means employed for trying togain the advantage in a conflict (irony is a double-edgedweapon).=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Weaponed adj. (also in comb.). weaponless adj. [OEw‘p(e)n f. Gmc]=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  Hiện nay

  /'wepən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũ khí (vật làm ra hoặc dùng để gây tác hại về thân thể; súng, dao, gươm..)
  weapon of defence
  vũ khí tự vệ
  a deadly weapon
  vũ khí giết người
  (nghĩa bóng) vũ khí (hành động hoặc thủ tục dùng để tự vệ hoặc thắng ai trong một cuộc đấu tranh hoặc thi đua)
  armed with the weapon of Marxism-Leninism
  vũ trang bằng lý luận Mác-Lênin
  weapon of mass destruction: vũ khí hủy diệt hàng loạt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khí giới

  Kinh tế

  vũ khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X