• (Khác biệt giữa các bản)
  (Có thể)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 96: Dòng 96:
  ::[[the]] [[next]] [[stop]] [[will]] [[be]] Haiduong, I [[suppose]]
  ::[[the]] [[next]] [[stop]] [[will]] [[be]] Haiduong, I [[suppose]]
  ::tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hải dương
  ::tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hải dương
   +
  ===hình thái từ===
   +
  * V_ed : [[willed]]
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==

  11:33, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ý chí, chí, ý định, lòng
  will can conquer habit
  ý chí có thể chế ngự thói quen
  strong will
  ý chí mạnh mẽ
  lack of will
  sự thiếu ý chí
  free will
  tự do ý chí
  it is my will that...
  ý tôi muốn rằng...
  where there's a will there's a way
  (tục ngữ) có chí thì nên
  Sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm
  to work with a will
  làm việc hăng say
  a will that overcomes all difficulties
  quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
  Nguyện vọng, ý muốn; ý thích
  against one's will
  trái ý mình
  at one's will and pleasure
  tuỳ ý mình
  of one's free will
  hoàn toàn do ý muốn của mình
  at will
  theo ý muốn, tuỳ ý
  to have one's will
  đạt ý muốn, toại nguyện
  (pháp lý) di chúc, chúc thư (như) testament
  to make one's will
  làm chúc thư
  last will and testament
  di mệnh, di chúc

  Ngoại động từ willed

  Tỏ ý chí; có quyết chí
  Định
  Heaven willed it
  trời đã định như thế
  Buộc, bắt buộc
  to will oneself
  tự buộc phải
  (pháp lý) để lại bằng chức thư

  Động từ .would

  Muốn
  do as you will
  anh cứ làm theo như ý anh muốn
  Thuận, bằng lòng
  I hope you will sing
  tôi hy vọng rằng anh sẽ bằng lòng hát
  Thường vẫn
  he would go for a walk every morning
  nó thường vẫn dạo chơi mỗi sáng
  Nếu, giá mà, ước rằng
  would I were in good health
  giá mà tôi khoẻ
  Phải, tất nhiên; ắt là, hẳn là, chắc là
  boys will be boys
  con trai thì tất nhiên vẫn là con trai
  and that will be his son with him
  hẳn là con ông ta đang đi với ông ta
  Nhất định sẽ
  accident will happen
  tai nạn nhất định sẽ xảy ra
  Sẽ (tương lai)
  I know he will change his mind
  tôi biết rằng nó sẽ thay đổi ý kiến
  Có thể
  the next stop will be Haiduong, I suppose
  tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hải dương

  hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bản di chúc
  chúc thư
  di chúc
  di chúc, chúc thư

  Nguồn khác

  • will : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Desire, wish, longing, liking, inclination, disposition,drive, purposefulness, purpose, intent, intention, resolve,commitment, resolution, determination; will-power: Wherethere's a will there's a way. Some believe that takingmedication is against God's will. Marguerite seems to have lostthe will to live. 2 choice, wishes, desire, inclination: He wasforced to submit against his will.
  (last will and) testament,last wishes: In accordance with his will, Josiah was buried atsea.
  At will. as or when (one) pleases or wishes or thinksfit(ting), at (one's) desire or whim or pleasure or discretion:If he brings his own car, then he can leave at will.
  V.
  Want, desire, wish, choose, see fit, make, compel,force, command, order, ordain, require: When she willed him toappear, there was a flash of lightning and he was there. 6leave, bequeath, devise, hand down or on, pass on, transfer;settle upon or on: My great-uncle Philip willed me hiscollection of 19th-century theatre memorabilia.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X