• (đổi hướng từ Adventuring)
  /əd'ventʃə/

  Thông dụng

  Động từ

  Mạo hiểm, liều
  to adventure to do something
  liều làm việc gì
  to adventure one's life
  liều mạng

  Danh từ

  Sự phiêu lưu, sự mạo hiểm; việc làm mạo hiểm, việc làm táo bạo
  stories of adventures
  những truyện phiêu lưu
  Sự nguy hiểm, sự hiểm nghèo
  Sự việc bất ngờ
  to meet with an adventure
  gặp một sự việc bất ngờ
  Sự may rủi, sự tình cờ
  if, by adventure,you come across him
  nếu tình cờ anh có gặp hắn
  (thương nghiệp) sự đầu cơ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phiêu lưu
  risky adventure
  phiêu lưu mạo hiểm

  Kinh tế

  hoạt động thương nghiệp có tính chất đầu cơ
  phiêu lưu
  soft adventure
  cuộc phiêu lưu ôn hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X