• (đổi hướng từ Approximates)
  /ə´prɔksimit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xấp xỉ, gần đúng
  approximate calculation
  phép tính xấp xỉ
  approximate value
  giá trị xấp xỉ
  Rất gần nhau

  Nội động từ

  To approximate to sth xấp xỉ với, gần đúng với

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gần đúng, xấp xỉ

  Cơ - Điện tử

  (adj) xấp xỉ, gần đúng

  Xây dựng

  khoảng chừng

  Kỹ thuật chung

  làm cho gần với
  gần đúng
  approximate analysis
  sự phê chuẩn gần đúng
  approximate approach
  phương pháp gần đúng
  approximate calculation
  sự tính toán gần đúng
  approximate formula
  công thức gần đúng
  approximate load
  tải trọng gần đúng
  approximate method
  phương pháp gần đúng
  approximate number
  số gần đúng
  approximate rendezvous
  cuộc hẹn gần đúng chỗ
  approximate rendezvous
  cuộc hẹn gần đúng giờ
  approximate value
  giá trị gần đúng

  Kinh tế

  gần
  ước chừng
  approximate date of delivery
  ngày giao hàng ước chừng
  xấp xỉ

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  gần đúng, xấp xỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X