• (đổi hướng từ Trunks)
  /trʌηk/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều trunks

  Thân cây
  Mình, thân (người)
  Hòm, rương; va li
  (như) trunk-line
  Vòi (mũi dài của voi)
  (ngành mỏ) thùng rửa quặng
  ( số nhiều) quần sóoc của đàn ông, con trai (để bơi, đánh quyền Anh..)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) thùng để hành lý đằng sau xe hơi

  Ngoại động từ

  Rửa (quặng)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường chính

  Cơ - Điện tử

  Thân, vòi, đường ống

  Điện tử & viễn thông

  mạch liên đài

  Giải thích VN: Cáp và dây liên lạc giữa đài điện thoại và tổng đài.

  Điện lạnh

  trung kế
  tie trunk
  trung kế nối

  Kỹ thuật chung

  cốp xe (để hành lý)
  đường chính
  trunk line
  tuyến đường chính
  đường trục
  digital trunk
  đường trục truyền số
  digital trunk interface (DTI)
  khớp nối đường trục chính số
  DTI (digitaltrunk interface)
  khớp nối đường trục chính số
  idle trunk lamp
  đèn báo đường trục rỗi
  interposition trunk
  đường trục liên vị trí
  local trunk
  đường trục chính nội hạt
  main trunk exchange area
  vùng tổng đài đường trục chính
  one-way trunk
  đường trục đi một chiều
  one-way trunk
  đường trục một chiều
  outgoing trunk
  đường trục đi
  outgoing trunk
  đường trục một chiều
  tie trunk
  đường trục liên kết
  trunk code
  mã đường trục
  Trunk Distribution Frame (TDF)
  khung phân bố đường trục
  trunk exchange
  tổng đài đường trục
  Trunk Forecasting System (TFS)
  hệ thống dự báo đường trục
  trunk line
  đường trục chính
  trunk main
  đại lộ, đường trục
  trunk network
  mạng đường trục
  trunk network
  mạng đường trục chính
  trunk relay set
  đường trục chuyển tiếp
  trunk transit exchange
  tổng đài chuyển tiếp đường trục
  đường trục chính
  digital trunk interface (DTI)
  khớp nối đường trục chính số
  DTI (digitaltrunk interface)
  khớp nối đường trục chính số
  local trunk
  đường trục chính nội hạt
  main trunk exchange area
  vùng tổng đài đường trục chính
  trunk network
  mạng đường trục chính
  đường tổng đài
  đường trung chuyển
  local trunk
  đường trung chuyển nội hạt
  switching trunk
  đường trung chuyển chuyển mạch
  TDF (trunkdistribution frame)
  khung phân phối đường trung chuyển
  tie trunk
  đường trung chuyển nối
  trunk feeder
  fiđơ đường trung chuyển
  đường trung kế
  trunk cable
  cáp đường trung kế
  trunk circuit
  mạch đường trung kế
  đường truyền chính
  máng
  Trunk Line Network (TLN)
  mạng đường dây trung kế
  trunk network
  mạng đường dài
  trunk network
  mạng đường trục
  trunk network
  mạng đường trục chính
  trunk network
  mạng đường truyền
  trunk network
  mạng giao thông chính
  Trunk Network Number (TNN)
  mã số mạng trung kế
  máng xả đất
  ống
  ống thông hơi
  thân
  celiac trunk
  thân tạng
  column trunk
  thân cột
  cubic meter of trunk timber
  mét khối gỗ thân cây
  cutting-off trunk of trees
  sự xẻ thân cây thành khúc
  landing-gear trunk retainer
  vòng hãm thân càng máy bay
  lumbar trunk
  thân mạch bạch huyết thắt lưng
  round trunk
  gỗ nguyên thân
  subclavian trunk
  thân mạch bạch huyết dưới đòn
  trunk eccentricity
  độ lệch tâm thân cột
  trunk of a tree
  thân cây
  trunk of atrioventricular bundle
  thân của bó HlS
  trunk of brachial plexus
  thân đám rối thần kinh cánh tay
  trunk timber
  gỗ thân cây

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X